Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files

Информация и резултати от посещението:
 Посещението е при нормално ниво на реката за сезона. В реката и под двете водохващания се изпускат
 по триста грама в секунда. НЕК ЕАД продължава грубо да погазва ЗВ, ЗООС и ЗБР в пряко съучастие с БДИБР.
 Рибни проходи продължава да няма в грубо нарушение на ЗРА също така. 

 ВИДЕО:

 Водохващане  №4 на канал Яденица
 

 Водохващане №5 на канал Яденица
 


Page last modified on 26.11.2017 17:44