ИНСТРУКЦИЯ за пускане на сигнали за нередности и проблеми със съоръженията по реките
 • І. Подаване на сигнал в МОСВ
 Всеки, който иска да пусне сигнал за такива проблеми – може да го направи по един от следните три начина:
 • 1. На „зеления” телефон на МОСВ – 02 988 82 05 – оставя съобщение на съответен служител.
  Добре е да си запишете името на служителя, който приема сигнала, и датата. На сайта на МОСВ – под зеления телефон има "Предприети действия" – там се следи, какво е свършено.
  Съобщение излиза със закъснение от около месец-два след сигнала.
 • 2. На сайта на МОСВ – в раздел "Пишете ни"
 • 3. На имейл – press@moew.government.bg – там ще може да прикачвате и снимки от съоръжението и/или клипове.

Най-добрият вариант е - да се остави сигнал на зеления телефон - виж т.1, и да се изпрати имейл - виж т.3, който се пази като доказателство. При възможност може впоследствие да пуснете и едно традиционно писмо с обратна разписка.

 • ІІ. Подаване на сигнал в Басейновите дирекции.

За целта е необходимо да се познават териториите на действие на съответната басейнова дирекция.

 

Пълните имена и контакти на дирекциите са както следва:

 • 1. Басейнова дирекция за управление на водите Западнобеломорски район /БДУВЗБР/
  http://www.wabd.bg/bg/
  Имейл - bdblg@wabd.bg
  Зелени телефони:
  GSM: 0889 288 807
  Тел: 073 88947130, 073 88 29 92
 • 2. Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район /БДУВИБР/
  http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=131
  Имейл - bd_plovdiv@abv.bg
  Син телефон: 032/ 62-15-52
 • 3. Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район /БДУВДР/
  http://www.bd-dunav.org/
  Тмейл - dunavbd@bddr.org
  Зелени телефони:
  GSM: 0886 330 485
  Тел: 064 885 100
 • 4. Басейнова дирекция за управление на водите Черноморски район /БДУВЧР/
  http://www.bsbd.org/bg/aboutus.html
  Имейл - bdvarna@bsbd.org
  Тел: +359 52 687 455
  Директор дирекция "Контрол" - тел: +359 52 687 445

Примерна жалба
  Желателно е текстът на жалбата да е произволен, като опишете внимателно видяното в действителност на терен.
  Можете да използвате текст от вече подадени жалби, качени в страницата към статуса на някой ВЕЦ:
 Променяте текста, според условията, които сте установили на място. Ако не сте сигурни в нещо - например в минималното водно количество - просто кажете, че в реката тече много малко/или никаква/ вода, ако това наистина е така. Може да използвате и всякакъв друг свободен текст, какъвто сметнете за подходящ.

 Винаги уточнявайте, ако сигналът е подаден при пълноводие!

 Прикачвате снимки/видео и изпращате сигнала. Изпратете го и на нас, заедно със снимките,
 за да го качим в статуса на конкретния ВЕЦ.


Page last modified on 17.09.2017 22:34