Cтатус, информация и снимки от дата: 2018-09-01
Cтатус, информация и снимки от дата: 2017-10-12
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-11-17
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-07-01
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-07-31
 Реката в участъка между водовземането и ВЕЦ Флеш, попада в защитени
 зони от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Западна Стара Планина и Предбалкан” BG0001040 - по директивата за хабитати.
 ЗЗ „Западен Балкан” BG0002002 - по директивата за опазване на птици.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Флеш 
 Титуляр: Флеш ООД 
 Воден обект: р. Бърза (Равна) 
 Поречие: Огоста и западно от Огоста 
 Населено място: с. Горни Лом 
 Вец - община: Чупрене 
 Вец - населено място (в близост): с. Горни Лом 
 Мощност (KW) по БД: 600 
 Кота водохващане (м): 795 
 Координати водохващане (decimal): 43.428388,22.716777 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 50 
 Наличие на рибен проход: t 
 Тип на рибен проход: 0 

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 02.09.2018 19:45