Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-05-23
 Реката, в участъка между водовземането и ВЕЦ Радомирци, попада в защитена зона
 от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ Карлуково BG0001014 - по директивата за опазване на хабитати.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Радомирци 
 Титуляр: Стил 93 ЕООД 
 Воден обект: р. Златна Панега 
 Поречие: Искър 
 Населено място: Луковит 
 Вец - община: Червен бряг 
 Вец - населено място (в близост): с. Радомирци 
 Мощност (KW) по БД: 600 
 Кота водохващане (м): 121.4 
 Координати водохващане (decimal): 43.208250,24.168971 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 470 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход: 0 

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 18:14