Cтатус, информация и снимки от дата: 2019-01-23

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Имарет дере 
 Титуляр: Манахилов и синове ЕООД 
 Воден обект: р.Имарет дере 
 Поречие: Марица 
 Населено място: с.Манастир 
 Вец - община: Лъки 
 Вец - населено място (в близост): с. Манастир 
 Мощност (KW) по БД: 400 
 Кота водохващане (м): Водовземане на кота дъно река 1394,00 м с височина на яза 2,5 м; ВЕЦ "Имарет дере", на левия бряг , на кота 1216,95 м, и нетен пад за Qзастр. 176,98 м; 
 Координати водохващане (decimal): 41.715519,24.8308027,        41.725860,24.819990
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 26 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 09.04.2019 15:09