Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-06-24
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-09-27
 ВЕЦ "Пастра" е изградена през 1925г. от българското акционерно дружество
 "Гранитоид" като  първо стъпало от водно-електрическата група "Рила".

 Водохващнето е част от каскадата "Рила": ПАВЕЦ Калин - ВЕЦ Каменица - ВЕЦ Пастра - ВЕЦ Рила,
 изградена в периода 1924-1953г. 
 Водата от водохващането на Рилска река се отклонява по закрит бетониран канал, който се движи 
 успоредно на пътя за Рилския манастир. 

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Пастра 
 Титуляр: "Българско акционерно дружество Гранитоид" 
 Воден обект: р.Рилска 
 Поречие: Струма 
 Населено място: с.Пастра 
 Вец - община: с.Пастра 
 Вец - населено място (в близост): с.Пастра 
 Мощност (KW) по БД:  
 Кота водохващане (м):  
 Координати водохващане (decimal): 42.125272,23.258999 ; 42.124888,23.242017 ; 42.125581,23.250550 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек):  
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 04.08.2018 15:53