На канала, идващ от ВЕЦ Лозята.
 Негативната оценка е заради ВЕЦ Лозята.
 Не ни интересуват снимки.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Лозята - 2 
 Титуляр: НЕТА ЕООД 
 Воден обект: р.Брестовишко дере 
 Поречие: Марица 
 Населено място: с.Брестовица 
 Вец - община: Родопи 
 Вец - населено място (в близост): с. Брестовица 
 Мощност (KW) по БД: 1132 
 Кота водохващане (м): Водовземна камера след изтичалата на ВЕЦ "Лозята" с Qзастр. = 16 м3/с; 3. ВЕЦ в имот №028086 в землището на с.Брестовица с 1 турбина тип "Каплан", на кота 179,2 м 
 Координати водохващане (decimal): 42.106425,24.581260 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек):  
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 16:53