Име ВЕЦ: ВЕЦ Кунино 
 Титуляр: КУНИНО ЕНЕРДЖИ АД 
 Воден обект: р. Искър 
 Поречие: Искър 
 Населено място: Кунино Радовене 
 Вец - община: Роман 
 Вец - населено място (в близост): с. Кунино 
 Мощност (KW) по БД: 4080 
 Кота водохващане (м):  
 Координати водохващане (decimal): 43.174166,23.970277 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 5000 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход: 0 

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 16:32