Име ВЕЦ: ВЕЦ Пчелина 
 Титуляр: Пауър туенти туенти ООД 
 Воден обект: яз.Пчелина 
 Поречие: Струма 
 Населено място: с.Лобош 
 Вец - община: Ковачевци 
 Вец - населено място (в близост): село Лобош 
 Мощност (KW) по БД: 1620 
 Кота водохващане (м): 600.5 
 Координати водохващане (decimal): 42.503750,22.832249 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек):  
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 14.03.2019 11:05