Cтатус, информация и снимки от дата: 2018-08-27 - водохващане №2
Cтатус, информация и снимки от дата: 2014-09-19
 Тази ВЕЦ е част от каскадата "Санданска Бистрица". 
 Действителни координати на сградата - 41.656790, 23.375620

 Реката идва от Национален Парк Пирин, като голяма част от
 водохващанията са разположени на територията на
 НП Пирин, а другите, попада в защитени зони от мрежата
 Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Среден Пирин - Алиботуш” BG0001028 - по директивата за
 опазване на хабитати.
 ЗЗ „Пирин Буфер” BG0002126 - по директивата за опазване на птиците.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Попина лъка 
 Титуляр: Енерго-Про България ЕАД 
 Воден обект: р.Санданска Бистрица и притоци 
 Поречие: Струма 
 Населено място: с.Лиляново 
 Вец - община: Сандански 
 Вец - населено място (в близост): Сандански 
 Мощност (KW) по БД: 1.22000 2.20000 3.14000 
 Кота водохващане (м): 1.1529 2.957 3.579 
 Координати водохващане (decimal): 41.707499,23.410194 ; 41.696833,23.393000 ; 41.687139,23.416389 ; 41.686250,23.418750 ; 41.679278,23.422778 ; 41.676472,23.425139 ; 41.674917,23.425111 ; 41.672361,23.405500 ; 41.652528,23.408917 ; 41.651139,23.410361 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек):  
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 15.09.2018 20:51