Cтатус, информация и снимки от дата: 2017-10-05
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-07-16
Cтатус, информация и снимки от дата: 2018-08-19

 Име ВЕЦ: МВЕЦ Чурековска 
 Титуляр: КИД 2226 ЕООД 
 Воден обект: р.Чурековска, р.Лявовска 
 Поречие: Марица 
 Населено място: с.Чуреково 
 Вец - община: Девин 
 Вец - населено място (в близост): с. Михалков 
 Мощност (KW) по БД: 786 
 Кота водохващане (м): Водохващане на р.Чурековска на кота дъно река около 935 м ; Водохващане на р.Лявовска на кота дъно река около 935 м ; ВЕЦ "Чуреково" се предвижда да се изгради на 1200 м над минерален извор "Михалково", непосредствено над слива на двете реки, до пътя Михалково - Чуреково, на кота 775 м, брутен пад 160 м, нетен пад за Qзастр. 149,74 м; 
 Координати водохващане (decimal): 41.858727,24.491862 ; 41.845221,24.476398 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 20 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 23.08.2018 11:14