Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-02-20
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-02-19
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-07

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Кутра-Твърдица 
 Титуляр: Кутра - СС 
 Воден обект: р.Твърдишка 
 Поречие: Тунджа 
 Населено място: гр.Твърдица 
 Вец - община:  
 Вец - населено място (в близост):  
 Мощност (KW) по БД: 315 
 Кота водохващане (м): водовземане кота дъно 446.8 м на р.Топлата и на кота дъно 445.0 м на р.Студената при сливането им в р.Твърдишка; ; ВЕЦ “Твърдишка СС” – на кота (ос турбина) 415,0 м, на левия бряг на река Твърдишка, в землище на гр. Твърдица 
 Координати водохващане (decimal): 42.716999,25.902583 ; 42.715500,25.905250 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек):  
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 18:51