Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-08-05
 Тази ВЕЦ е построена в границите на ЗЗ Натура 2000:

 ЗЗ „река Видима” BG0000618 - по директивата за опазване на хабитати

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Душево 
 Титуляр: МИРА - ЕЛ ООД 
 Воден обект: р. Видима 
 Поречие: Янтра 
 Населено място: Душево 
 Вец - община:  
 Вец - населено място (в близост):  
 Мощност (KW) по БД: 172 
 Кота водохващане (м): 230 
 Координати водохващане (decimal): 42.961194,25.003111 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 165 
 Наличие на рибен проход: t 
 Тип на рибен проход: 0 

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 15:12