Cтатус, информация и снимки от дата: 2017-10-05
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-08-13-2
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-08-13-1
 И двете водохващания попадат в защитени зони от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Западни Родопи” BG0001030 - по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Триград-Мурсалица” BG0002113 - по директивата за опазване на птици.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Девин 
 Титуляр: НЕК ЕАД 
 Воден обект: Тиградска река 
 Поречие: Марица 
 Населено място: Девин 
 Вец - община: Девин 
 Вец - населено място (в близост): Гьоврен 
 Мощност (KW) по БД:  
 Кота водохващане (м):  
 Координати водохващане (decimal): "Триградско": 41.666037,24.367840 ; "Мугленско": 41.669277,24.366030 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек):  
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 1 file90K14.08.2016 21:31
KASKADA_DEVIN_VACHA.jpg 90K14.08.2016 21:31image/jpeg


Page last modified on 17.10.2017 22:00