Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-08-14
 Това е една от 4-те централи разположени по река Широколъшка в района на
 с. Широка лъка. !!!

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Малаков камък 
 Титуляр: Малаков камък ООД 
 Воден обект: р.Широколъшка 
 Поречие: Марица 
 Населено място: с.Широка Лъка 
 Вец - община: Смолян 
 Вец - населено място (в близост): с. Широка лъка 
 Мощност (KW) по БД: 105 
 Кота водохващане (м): Водохващане изградено на река Широколъшка, на кота дъно река 1211,0 м ; ВЕЦ “Малаков камък”, на левия бряг на река Широколъшка, на кота 1154,0 м, в местността “Малаков камък, в землището на с. Широка лъка 
 Координати водохващане (decimal): 41.675749,24.620471 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 30 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 17:10