Cтатус, информация и снимки от дата: 2014-08-23
 Водохващането изпуска вода в реката, което въпреки, че няма как да измерим,
 относително отговаря на изискваните 90л/с по разрешително. НО няма никакъв
 рибен проход!!! Освен това, 30м по-надолу е изграден втори праг с
 височина около 2м, който идея си нямаме за какво служи. И на всичкото отгоре
 това водохващане и цялата река попадат в няколко защитени територии:
 ЗЗ „Централен Балкан Буфер” BG0001493 - по директивата за опазване на хабитати
 ЗЗ „Централен Балкан Буфер” BG0002128 - по директивата за опазване на птици
 ЗЗ "Язовир Копринка" BG0000261 - по директивата за опазване на хабитати.

 Това водохващане е изградено в границите на строг Резерват "Лешница". 
 Според регистъра на защитените територии:
 Режим на дейности:
 1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана;
 2. посещения с научна цел; 
 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел;
 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за
 възстановяването им на други места в количества, начини и време, 
 изключващи нарушения в екосистемите;

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Лешница 
 Титуляр: ЛЕШНИЦА ООД 
 Воден обект: р.Лешница 
 Поречие: Тунджа 
 Населено място: с.Ясеново 
 Вец - община: Казанлък 
 Вец - населено място (в близост): с. Лешница 
 Мощност (KW) по БД: 275 
 Кота водохващане (м): ВЕЦ "Лешница" на кота 485 м, брутен пад 30 м, нетен пад 26,9 м; 
 Координати водохващане (decimal): 42.692780,25.229350 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 90 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 16:44