Cтатус, информация и снимки от дата: 2017-06-20

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Устово 
 Титуляр: НЕК ЕАД 
 Воден обект: р.Черна ; р.Бяла 
 Поречие: Арда 
 Населено място: гр.Смолян 
 Вец - община: Смолян 
 Вец - населено място (в близост): Смолян 
 Мощност (KW) по БД: 580 
 Кота водохващане (м): ВЕЦ "Устово" на кота 794.75 м и нетен напор 37,6 м ; водохващане р.Бяла - кота 839 м ; водохващане р.Черна - кота 838.5 м 
 Координати водохващане (decimal): 41.594999,24.763055 ; 41.567499,24.740833 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 90 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 19:08