Cтатус, информация и снимки от дата: 2019-03-23
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-08-01
 Реката в участъка между водовземането и МВЕЦ Манастирска, попада в защитени зони от мрежата Натура 2000, както следва:

 ЗЗ „Западна Стара Планина и Предбалкан” BG0001040 - по директивата за опазване на хабитати.

 ЗЗ „Западен Балкан” BG0002002 - по директивата за опазване на птици.

 Име ВЕЦ: МВЕЦ Манастирска 
 Титуляр: Стис ЕООД 
 Воден обект: р. Манастирска 
 Поречие: Огоста и западно от Огоста 
 Населено място: с. Чупрене 
 Вец - община: Чупрене 
 Вец - населено място (в близост): с. Чупрене 
 Мощност (KW) по БД: 152 
 Кота водохващане (м): 643.00 
 Координати водохващане (decimal): 43.483880,22.645024 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 13 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 16.04.2019 18:02