Cтатус, информация и снимки от дата: 2017-04-23

Минималното водно количество на Драгоевска река от 5 л/сек е престъпление!


 Име ВЕЦ: МВЕЦ Тича 
 Титуляр: Трейдиом ЕООД 
 Воден обект: река Голяма Камчия и река Драгоевска 
 Поречие: Камчия 
 Населено място: гр. Върбица 
 Вец - община: Велики Преслав 
 Вец - населено място (в близост): с. Миланово 
 Мощност (KW) по БД: 580 
 Кота водохващане (м): 
 Координати водохващане (decimal): 43.147008,26.827294 - на река Голяма Камчия
                   43.162962,26.853292 - на река Драгоевска
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 600 - Голяма Камчия, 5 - Драгоевска 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход: 

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 18:55