Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-09-03
 Водохващането за ВЕЦ Енина е разположено на границата на
 Резерват "Каменщица" и в ЗЗ Натура 2000 както следва:

 "Централен Балкан Буфер" BG0001493 - по директивата за опазване на хабитатите;
 "Централен Балкан Буфер" BG0002128 - по директивата за опазване на птиците;

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Енина 
 Титуляр: Победа ООД 
 Воден обект: р. Енинска 
 Поречие: Тунджа 
 Населено място: с.Енина 
 Вец - община: Казанлък 
 Вец - населено място (в близост): с. Енина 
 Мощност (KW) по БД: 1020 
 Кота водохващане (м): Водовземане на река Енинска на кота ~ 610 м с Qзастр. = 1,3 м3/сВЕЦ "Енина" на левия бряг на реката, на кота 489,90 м и брутен пад 101,9 м. В експлоатация от 31.декември 1913 год. 
 Координати водохващане (decimal): 42.683277,25.424721 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 75 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 15:24