Cтатус, информация и снимки от дата: 2018-09-01
Cтатус, информация и снимки от дата: 2017-10-12
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-11-04
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-07-01
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-07-31
 Реките в участъците между водовземанията и ВЕЦ Китка, попадат в защитени зони
 от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Западна Стара Планина и Предбалкан” BG0001040 - по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Западен Балкан” BG0002002 - по директивата за опазване на птици.

 Тази ВЕЦ има много водохващания, неизвестни засега.
 Тези, за които знаем са на реките Лева, Лом и Краставичка.

 Трябва да работи на дневно изравнени води - има изравнител.
 Работи денонощно.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Китка 
 Титуляр: Руно - Казанлък ЕАД 
 Воден обект: р. Краставичка 
 Поречие: Огоста и западно от Огоста 
 Населено място: с. Горни Лом 
 Вец - община: Чупрене 
 Вец - населено място (в близост): с. Горни Лом 
 Мощност (KW) по БД: 5450 
 Кота водохващане (м): 707,80 
 Координати водохващане (decimal): 43.467382,22.727091 - Краставичка ???
                     43.436170,22.719803 - Лом
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход: 

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 02.09.2018 19:32