Cтатус, информация и снимки от дата: 2019-07-06
Cтатус, информация и снимки от дата: 2019-05-11
Cтатус, информация и снимки от дата: 2018-09-04
Cтатус, информация и снимки от дата: 2018-07-05
Cтатус, информация и снимки от дата: 2018-05-15
Cтатус, информация и снимки от дата: 2017-10-24
Cтатус, информация и снимки от дата: 2017-07-15
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-12-06
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-09-05
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-03-01
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-12-10
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-07-25
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-02-06
Cтатус, информация и снимки от дата: 2014-09-25
Cтатус, информация и снимки от дата: 2014-03-21
 Реката, в участъка между водовземането и ВЕЦ Румянцево, попада в защитена
 зона от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ Карлуково BG0001014 - по директивата за опазване на хабитати.

 Минималното водно количество е тежко сбъркано!

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Румянцево 
 Титуляр: ДИБ 2004 ЕООД 
 Воден обект: р. Златна Панега 
 Поречие: Искър 
 Населено място:  
 Вец - община: Луковит 
 Вец - населено място (в близост): с. Румянцево 
 Мощност (KW) по БД: 191 
 Кота водохващане (м): 176.00 
 Координати водохващане (decimal): 43.114980,24.150794 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек):  
 Наличие на рибен проход: t 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 1 file48K09.07.2019 02:23
Panega.pdf 48K09.07.2019 02:23application/pdf


Page last modified on 07.07.2019 11:21