Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files

Информация и резултати от посещението:
 Посещението е по време на хипер пълноводие. Реката жестоко прелива през баража.
 През баража се опитваха да прескочат множество риби на всеки две-три минути, въпреки че
 сега не е период на размножаване на нито един вид в реката. Рибите бяха пъстърви и успяхме
 да заснемем как скачат. В същото време в рибния проход нямаше нито една риба. 
 Това е ясно потвърждение на факта, че пресушеният участък между ВЕЦ-а и водохващането се е
 напълнил с риба при пълноводие, която ще остане на сухо при спадане на водата. Още по-важният извод е,
 че за миграцията на рибите е важно не само как е изпълнен рибният проход, а и организацията на цялото
 съоръжение, при всички режими на оттока, защото явно рибният проход не привлича рибите въобще и те ще
 останат в капана при следващо засушаване. Надяваме се тази информация да е полезна за Работната Група
 по Наредбата за рибните проходи, които ще включат подходящи текстове в проекта на наредбата, за да
 отчетат проблема. Ако не могат и не знаят какво да включат, готови сме да окажем помощ. 
 Изгледайте видеото в следващия линк, защото имахме уникален късмет да отразим проблема.
 Рибката скача вляво от храста в центъра на екрана - пуснете видеото на 50% скорост за да я видите по-лесно:

 ВИДЕО:

 


Page last modified on 06.07.2018 11:36