Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files

Информация и резултати от посещението:
 Значително подобрение на положението след репортажа на Рада Богданова по НТВ.
 Храсталакът е изрязан под баража, макар че има какво още да се желае. Ще го видим напролет като се разлисти.

 Водното количество е доста по-добро в сравнение с предишните посещения, но продължава да е много далеч под минималния средномесечен отток за река Златна Панега - както би трябвало да бъде според ЗВ. Въпреки че посещението е при хипер пълноводие.

 Ще продължаваме наблюдението!

 Видео:
 


Page last modified on 10.02.2015 17:50