IMG 2252 IMG 2253 IMG 2255

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 3 files3.5M07.07.2019 12:14
IMG_2252.jpg 1.1M07.07.2019 12:14image/jpeg
IMG_2253.jpg 1.2M07.07.2019 12:14image/jpeg
IMG_2255.jpg 1.1M07.07.2019 12:14image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Посещението е при нормално ниво на водата за река Златна Панега, защото тя трудно и бавно се повлиява от дъждове. 

 На това водохващане сдружение Балканка за първи път пусна в боя срещу БДДР най-модерното хидравлично витло в България!

 Витлото ни е подарък от Free Rivers Fund, които бяха потресени от ситуацията у нас. Безкрайно чувствително,
 витлото може да измерва в три сантиметра плитка вода водни количества до пет капки вода на час. Силно го препоръчваме
 на всички БД, тъй като техните витла не стават за нищо - ако искат да хванат някого в нарушение, разбира се.

 След подробно измерване се установи, че водното количество е точно 80 литра в секунда,
 при изискване по разрешително от 380 л/сек. Самото разрешително е незаконно, тъй като абсолютният минимум,
 измерван някога в Златна Панега е 1400 л/сек!

 И тук се налагат следните коментари относно чисто новия рибен проход, вдъхновен от БДДР:
 1.	При само 80 л/сек, протичащи през прохода, максималната измерена скорост в РП беше 1.2 м/сек,
 тоест близо до ограничението за така наречената "Burst Speed" в прохода. При това положение, когато ВЕЦ-ът
 започне да изпуска минималното водно количество по разрешително съгласно закона, скоростта ще бъде невъзможна 
 за преодоляване от никоя риба. Същото важи и за турболенцията.
 2.	При сегашното положение в РП се открива само едно място, където водата може да бъде измерена. 
 Тоест, само на една от преградите водата течеше с почти постоянна скорост и направление, в стабилен правоъгълен
 профил на сечението, без турболенция. При по-висока вода никъде в РП водата няма да може да бъде измерена.
 3.	Горното означава, че и на този РП няма мерителен участък със стабилизиран профил, а не би било зле всички
 инвеститори да бъдат накарани да изградят такива участъци, стига да не затрудняваме прекалено Басейновите Дирекции
 да вършат нещо. Иначе Как инвеститорите декларират, че изпускат водните количества по разрешителните си,
 след като Не Могат да ги измерят - това Само на Басейновите Дирекции им е ясно не повече, отколкото как те
 проверяват същите количества, тъй като те също не могат да измерят водните количества.
 Тия проверки трябва да са доста интересен процес, а?
 4.	В рибния проход Нямаше Нито Една Риба!
 5.	От горното произтича, че гордият отговорен собственик на ВЕЦ Румянцево си е изхарчил парите напразно,
 тъй като РП е нещо, през което доказано преминават риби, а не нещо, което собствениците и БД са нарекли рибен проход. 

 Ето защо ние намираме, че Наредбата за Рибните проходи е страшно важна, стига описаните проблеми да са коментирани и решени в нея!

 Само между другото информираме всички БД, че тия басейнов тип рибни проходи не стават за нищо, а инвеститорите масово ги прилагат,
 защото изискват много малко вода, за да заблуждават неспециaлистите от БД, че има някаква полза.

 Няма никаква полза и инвеститорите ще продължат да правят опити, докато рибите започнат да мигрират - толкова е просто
 и има такива решения!

 ВИДЕО

 Подготовка на уреда:
 

 Измервания:
 

 


 Общ изглед:
 


Page last modified on 07.07.2019 18:26