Cтатус, информация и снимки от дата: 2018-09-01
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-07-01
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-06-20
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-08-01
 Реката в участъка между водовземането и ВЕЦ Милина, попада в защитени зони
 от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Западна Стара Планина и Предбалкан” BG0001040 - по директивата за
 опазване на хабитати.
 ЗЗ „Западен Балкан” BG0002002 - по директивата за опазване на птици.

 На около двеста метра под защитена местност Копрен.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Милина 
 Титуляр: СЕК ЕООД 
 Воден обект: р. Милина река 
 Поречие: Огоста и западно от Огоста 
 Населено място: с. Копиловци 
 Вец - община: Георги-Дамяново 
 Вец - населено място (в близост): с. Копиловци 
 Мощност (KW) по БД: 400 
 Кота водохващане (м): 853.70 
 Координати водохващане (decimal): 43.326638,22.865194 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек):  
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 02.09.2018 16:52