IMG 1875 IMG 1877 IMG 1879 IMG 1880 IMG 1882 IMG 1884 IMG 1886

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 7 files60M02.09.2018 17:06
IMG_1875.jpg 7.8M02.09.2018 17:04image/jpeg
IMG_1877.jpg 8.6M02.09.2018 17:05image/jpeg
IMG_1879.jpg 8.4M02.09.2018 17:06image/jpeg
IMG_1880.jpg 9.6M02.09.2018 17:06image/jpeg
IMG_1882.jpg 9.5M02.09.2018 17:06image/jpeg
IMG_1884.jpg 8.3M02.09.2018 17:06image/jpeg
IMG_1886.jpg 7.5M02.09.2018 17:06image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Посещението е при хипер маловодие. При проверката се установява, че в реката се изпускат не повече от 2 /два/
 литра в секунда, но не през рибния проход, а изпод един страничен савак на събирателната камера. И тия два литра
 нямаше да се изпускат, обаче в момента на посещнието текат нови инвестиционни процеси на водохващането.
 Тези процеси се изразяват в брутална намеса в речното корито и бреговете. Дървета са отсечени, а в задбаражното
 езеро са извършени огромни изкопни дейности по удълбочаване и разширяване на площта му, с цел да се увеличи
 неговият обем. Изкопът достига до черния път отстрани на езерото, а изкопаните камъни и баластра са насипани на брега,
 като даже са затрупани някои дървета. Така се създава риск пътят да се свлече при следващи високи води, а отделно са
 унищожени местообитания и видове предмет на опазване в ЗЗ Родопи Западни BG0001030 по директивата за местообитанията.
 В момента на посещението коритото на реката и бреговете над баража представляват разоран лунен пейзаж, а през рибния
 проход не протича капка вода. Надяваме се, че тази дейност се извършва БЕЗ разрешение за ползване на повърхностен
 воден обект от БДДР, но въобще няма да ни учуди обратното. Обръщаме внимание на БДДР да обърнат внимание,
 че и коритото на реката под водохващането е задръстено с храсталаци, а под баража е натрупана тинята,
 вместо да бъде изчистена.

 ВИДЕО:

 

 

 


Page last modified on 02.09.2018 17:06