69777158 1045012265830478 7985259327650791424 n 71169181 1426374890845767 3166886701117210624 n 71706062 665917917150507 8681063455739871232 n 71846424 520184035412354 923284966387744768 n

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 4 files7.1M03.10.2019 20:39
69777158_1045012265830478_7985259327650791424_n.jpg 1.8M03.10.2019 20:39image/jpeg
71169181_1426374890845767_3166886701117210624_n.jpg 1.5M03.10.2019 20:39image/jpeg
71706062_665917917150507_8681063455739871232_n.jpg 1.6M03.10.2019 20:39image/jpeg
71846424_520184035412354_923284966387744768_n.jpg 2.2M03.10.2019 20:39image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Поредното престъпление с Явното съдействие на Спящата Красавица - БДДР.
 Посещението е при хипер маловодие и в реката не се изпуска капка вода.
 Рибният проход е затапен, както винаги. 


Page last modified on 03.10.2019 20:51