Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-09-25
 ВЕЦ Кимера 1 е станал възможен само заради неслучайна грешка в границите на
 ЗЗ Родопи Западни BG 0001030.
 Река Абланица ври от ручеен рак, а границата на ЗЗ стига на десетина метра от реката,
 без да я включва. Поздравления за вносителите на зоната.
 При издаване на всичките му разрешителни са извършени брутални нарушения на законодателството.

 Автор на проекта е доц. д-р инж.Ангел Захариев - най-големия престъпник срещу реките у нас.
 ИМА ГРУБА ГРЕШКА В МИНИМАЛНОТО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Кимера 1 
 Титуляр: ПЕВАЛ ООД 
 Воден обект: р.Абланица 
 Поречие: Марица 
 Населено място: гр.Велинград 
 Вец - община:  
 Вец - населено място (в близост):  
 Мощност (KW) по БД: 340 
 Кота водохващане (м): 842 
 Координати водохващане (decimal): 41.983990,23.941100 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 80 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 16:09