Cтатус, информация и снимки от дата: 2018-09-01
Cтатус, информация и снимки от дата: 2017-10-12
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-11-14
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-07-01
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-08-01
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-07-31
 Реката в участъка между водовземането и ВЕЦ Бързи Вир, попада в защитени зони от
 мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Западна Стара Планина и Предбалкан” BG0001040 - по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Западен Балкан” BG0002002 - по директивата за опазване на птици.

 Име ВЕЦ: МВЕЦ Бързи вир 
 Титуляр: Биоенергийни технологии ЕООД 
 Воден обект: р. Бърза, р. Покълска 
 Поречие: Огоста и западно от Огоста 
 Населено място: с. Горни Лом 
 Вец - община: Чупрене 
 Вец - населено място (в близост): с. Горни Лом 
 Мощност (KW) по БД: 244 
 Кота водохващане (м): 1031.00 
 Координати водохващане (decimal): 43.416999,22.696194 - Лом ;
                     43.418324,22.695208 - Покълска
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход: 

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 02.09.2018 20:03