Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-08-15
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-08-03
 Разликата във водните нива /работният пад/ е 11.75 метра.
 Оценката ни, че няма проблем, се нуждае от твърди доказателства,
 че през рибния проход наистина могат да преминат риби при такава
 голяма разлика в нивата за преодоляване.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Прокопаник 
 Титуляр: ВЕЦ СВОГЕ АД 
 Воден обект: р. Искър 
 Поречие: Искър 
 Населено място: Редина Томпсън Своге 
 Вец - община:  
 Вец - населено място (в близост):  
 Мощност (KW) по БД: 3500 
 Кота водохващане (м): 458 
 Координати водохващане (decimal): 42.950222,23.374638 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 2570 
 Наличие на рибен проход: t 
 Тип на рибен проход: 0 

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 18:10