Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files

Информация и резултати от посещението:
 Ситуацията е обичайна - през рибния проход протичат не повече от 70 /седемдесет/ литра в секунда в нарушение на разрешителното.
 Задбаражното езеро е пълно с тиня. Следи от еутрофикация на повърхността на вода - непрекъснато излизат мехури
 от парникови газове. Има и малко боклуци в езерото.

 ВИДЕО:

 

 

 

 


Page last modified on 23.08.2018 12:02