Cтатус, информация и снимки от дата: 2018-09-09
Cтатус, информация и снимки от дата: 2018-09-01
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-11-24
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-07-01
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-07-31
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-04-15
 Реката в участъка между водовземането и ВЕЦ Лопушна, попада в защитени зони
 от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Западна Стара Планина и Предбалкан” BG0001040 - по директивата
 за опазване на хабитати.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Лопушна 
 Титуляр: ЛОПУШНА ЕНЕРДЖИ ООД 
 Воден обект: р. Дългоделска Огоста 
 Поречие: Огоста и западно от Огоста 
 Населено място: Еловица 
 Вец - община: Георги-Дамяново 
 Вец - населено място (в близост): с. Георги Дамяново 
 Мощност (KW) по БД: 1325 
 Кота водохващане (м): 300 
 Координати водохващане (decimal): 43.333304,23.002527 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 90 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 1 file567K13.04.2017 09:58
Doklad VEC BDDR.pdf 567K13.04.2017 09:58application/pdf


Page last modified on 09.09.2018 22:15