Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files

Информация и резултати от посещението:
 Посещението е при хипер маловодие.
 В ситуацията няма никакво изменение.Изпусканото водно количество е близко до минималното по разрешително,
 рибният проход продължава да е глупав, езерото продължава да е задръстено с тиня, а под баража коритото
 се нуждае от почистване от боклуци и храсталаци.

 Продължаваме да обръщаме внимание на БДДР, че за тази ВЕЦ минималното им водно количество е тежко сбъркано
 и нарушава ЗВ, не че това има каквото и да било значение за БДДР. Иначе при маловодието ВЕЦ-ът не трябваше
 да работи въобще! 


 ВИДЕО:

 

 

 


Page last modified on 02.09.2018 17:43