Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files

Информация и резултати от посещението:
 При посещението ВЕЦ-ът не отнема вода.
 Каналът продължава да не е обезопасен, за да не се давят дивите животни в него.
 В този канал някой ден ще се удавят деца, както на ВЕЦ-а при Мездра, но това не
 трябва да тревожи БДДР.
 По-лошото е, че реката над водохващането е задръстена с тиня и храсталаци, а  под
 водохващането е задръстена дървета и храсталаци в нарушение на Закона за Водите. 

 ВИДЕО:
 


Page last modified on 21.09.2021 19:35