Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-07-16
 Реката в участъка между водовземането и ВЕЦ Кадиево, попада в защитени зони
 от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Река Въча - Тракия" BG0000424  - по директивата за опазване на хабитати.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Кадиево 
 Титуляр: НАТ 2004 ООД 
 Воден обект: р.Въча 
 Поречие: Марица 
 Населено място: с.Кадиево, с.Цалапица 
 Вец - община:  
 Вец - населено място (в близост):  
 Мощност (KW) по БД: 3020 
 Кота водохващане (м): ВЕЦ "Кадиево", на десния бряг на река Въча, и среден пад 4,9 м Участък от р. Въча на около 210 м под ЖП моста до 200 м под изтичалото на ВЕЦ “Кадиево” в землището на село Кадиево 
 Координати водохващане (decimal): 42.134522,24.596857 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек):  
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 27.03.2019 21:57