Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-08-01
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-07-26
 Реката в участъка между водовземането и ВЕЦ-a, попада в защитени зони
 от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Западна Стара Планина и Предбалкан” BG0001040 - по директивата за опазване на хабитати.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Енерджи Чипровци 
 Титуляр: КОНСОРЦИУМ ПАС ИНЖЕНЕРИНГ 
 Воден обект: р. Чипровска 
 Поречие: Огоста и западно от Огоста 
 Населено място:  
 Вец - община:  
 Вец - населено място (в близост):  
 Мощност (KW) по БД: 810 
 Кота водохващане (м): 350.00 
 Координати водохващане (decimal): 43.403111,22.936221 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек):  
 Наличие на рибен проход: t 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 15:29