Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-10-04
 На територията на ПП Витоша
 Водата се използва и за питейни нужди
 Пускали вода за ВЕЦ-а, само ако имало достатъчно?

 Има охрана, която не пуска при водовземането и не дава да се снима. 
 От една страна - това е правилно. От друга - можем да извадим разрешително,
 но тогава няма как да ги хванем, защото ще знаят кога ще ходим.
 Тази ВЕЦ няма да я следим, защото считаме, че тя не трябва да съществува.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Бояна 
 Титуляр: Национална електрическа компания ЕАД 
 Воден обект: р. Боянска 
 Поречие: Искър 
 Населено място: София 
 Вец - община: Столична 
 Вец - населено място (в близост): София 
 Мощност (KW) по БД: 1380 
 Кота водохващане (м): 1730 
 Координати водохващане (decimal): 42.610338,23.260166 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 26 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход: 0 

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 12:30