Cтатус, информация и снимки от дата: 2018-09-14
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-12-23
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-07-10
 Участъкът от реката попада в Защитени зони от Натура 2000,
 както следва:
 '''ЗЗ Централен Балкан Буфер BG0001493 по директивата за опазване на видове
 и местообитания'''
 ЗЗ Централен Балкан Буфер BG0002128 по директивата за опазване на птици. 


 Считаме,  че за тази МВЕЦ е извършено уникално престъпление срещу природата. 
 Около  1.5 километра /по хоризонтална проекция/ от напорния тръбопровод е 
 прекаран през гора, като за целта е изсечена просека, която на места достига 
 поне 15 метра широчина. Има ясни следи от ерозия на почвата. 
 И това се случва в ЗЗ Централен Балкан Буфер. 

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Равна 
 Титуляр: РАВНА - ХИДРО ООД 
 Воден обект: р.Равна 
 Поречие: Марица 
 Населено място: с.Розино 
 Вец - община: Карлово 
 Вец - населено място (в близост): Карлово 
 Мощност (KW) по БД: 760 
 Кота водохващане (м): Водовземане на кота дъно река 1034 м с височина на яза до преливен ръб 2 м, Qзастр. 0,240 м3/с; ВЕЦ "Равна", с кота ДВН 604 м, брутен пад 432 м и нетен пад за Qзастр. – 377 м 
 Координати водохващане (decimal): 42.730219,24.479381 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 25.9 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 15.09.2018 11:42