Много от малките нови частни ВЕЦ-ове, а така също и от приватизираните стари ВЕЦ-ове
 от социализма, са свързани с политическите физиономии на прехода.

 В общия случай са известни фирмите собственици на ВЕЦ, като могат да бъдат идентифицирани
 и физическите лица, които седят официално зад тия фирми.

 Обаче в повечето случаи фирмите са параван и реалните собственици са неизвестни на
 обществеността.
 Причината е, че същите хора навремето са гласували всички облаги за малките ВЕЦ - преференциални
 цени, гарантирано изкупуване и безплатно връзване към мрежата. По този начин същите лица са били
 в тежък конликт на интереси и затова не смеят да се покажат пред обществото.     

 Сайтът Бивол работи по случая за разкриването на истинските лица на мафията зад параваните.
 Стискаме им палци да ги разкрият всичките:  

 Собствеността на МВЕЦ/ВЕЦ/ФтЕЦ/ВтЕЦ ( bird.bg )


Page last modified on 25.02.2020 10:14