Какво ще видите в този сайт?

  Този портал е съставен от няколко под страници:
1. Списък на вецовете
  Тук може да видите пълен списък на работещите вецове и следната информация за тях:
 • Имаме ли GPS координати на водохващането
 • На коя река са изградени - Воден обект
 • Населено място
 • Община
 • Поречие
2. Карта на вецовете
  На картата са показани точките на водовземанията, които са ни известни до момента - по данни, получени от Басейновите дирекции по реда на ЗДОИ.
 • Има три вида обозначения:
  - marker='4:38' - Имаме снимки / НЯМА ПРОБЛЕМ
  - marker='4:46' - Имаме снимки / ИМА ПРОБЛЕМ
  - marker='4:49' - Нямаме снимки
  Всеки един маркер на водохващане води към персоналната страница на конкретния ВЕЦ.
3. Информация за всеки един ВЕЦ
  Всеки един ВЕЦ в сайта има собствен уникален идентификационен номер. Той се намира пред името на ВЕЦ-а.
  Тук ще намерите и подробни данни за ВЕЦ-а:
 • Име ВЕЦ
 • Титуляр
 • Воден обект
 • Поречие
 • Населено място
 • Вец - община
 • Вец - населено място (в близост)
 • Мощност (KW) по БД
 • Кота водохващане (м)
 • Координати водохващане (decimal)
 • Мин. водно количество след водохващането (л/сек)
 • Наличие на рибен проход
 • Тип на рибен проход
  Тук се описват и СТАТУСИТЕ, съдържащи данни от посещението на ВЕЦ-а в конкретните дати, какъв сигнал е пускан, до МОСВ и/или до БД, и какъв е резултатът.
 • Пример - ВЕЦ Гурково:
  Cтатус, информация и снимки от дата: 2014-03-22
  Cтатус, информация и снимки от дата: 2014-05-12
  Статус, информация и снимки от дата: 2014-06-14

Важно:
  Предоставените от Басейновите дирекции координати съдържат неточности и грешки - ние не можем да гарантираме тяхната точност и изчерпателност.
  В списъка има работещи ВЕЦ без координати. Има липсващи ВЕЦ, които не са качени в сайта, а работят в момента. Непрекъснато се пускат в експлоатация нови ВЕЦ. 
  Някои точки обозначават каптажи, изравнители, резервоари и др., които не са разположени на самата река, а водата се докарва до тях с канали, тръбопроводи и др.

  Желателно е при посещение на ВЕЦ-а, да се проверят GPS кординатите.
  Ако има разминаване с реалността, моля да ни изпратите точните GPS координати на водохващанията.

  Списък със забелязаните от нас неточности и грешки до момента можете да откриете в Забелязани грешки


Page last modified on 11.09.2017 16:53