DSCF3806 DSCF3807 DSCF3808 P3220339 P3220340 P3220344 P3220345

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 7 files1.5M13.08.2014 12:19
DSCF3806.jpg 383K09.08.2014 16:29image/jpeg
DSCF3807.jpg 502K09.08.2014 16:30image/jpeg
DSCF3808.jpg 215K09.08.2014 16:30image/jpeg
P3220339.jpg 143K09.08.2014 16:32image/jpeg
P3220340.jpg 141K09.08.2014 16:32image/jpeg
P3220344.jpg 87K09.08.2014 16:33image/jpeg
P3220345.jpg 70K13.08.2014 12:19image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Изпусканото водно количество е почти нула.
 На една от снимките се вижда поставена дъска с цел да намали дебита на водата преминаваща през рибния проход.
 Пусната е жалба.

 Жалба:

 Здравейте,

 Прикачено изпращам снимки с изградено хидротехническо съоръжение на река Лазова в Стара Планина, землището на населено място Гурково. Както може да се види от снимките, въпросното хидротехническо съоръжения е изградено без адекватен преходник, като спира почти напълно оттока на водата. Снимките са направени на дата 22.03.2014г, като реката нагоре по течението от въпросния бент беше изключително пълноводна. Моля да се извърши проверка на въпросното съоръжение и при възможност да се изисква реконструкцията му и спазването на българското законодателство.

 Жалбоподател: Иван Георгиев Пандъков,
 професия: Магистър - инженер по Енергетика, проектант Високи и средни напрежения
 наст. адрес. ...

 В очакване съм на развитие и повече информация по случая.

Резултат след оглед:

 Уважаеми господин Пандъков,

 Във връзка с получен сигнал в БД-Пловдив с вх. № С-20/01.04.2014г., е извършена проверка на 09.04.2014г. от експерти на Басейнова дирекция – Пловдив, на водохващането на МВЕЦ „Гурково” и изградения към него рибен проход, на река Лазова, в землището на гр. Гурково, съгласно разрешително № 31140074/07.05.2012г. с титуляр „Маверик-ко” ООД и е съставен КП СЗ-072/09.04.2014г.

 Констатирано е, че на първия (най-високо разположен) отвор на рибния проход има поставена кофражна дъска, която затваря напълно отвора. В рибния проход постъпват малки количества вода от загубите между стената и дъската на първия(най-високо разположен) басейн и не се подава минималното водно количество от 67л/с, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на река Лазова. В момента на проверката е измерен светлия отвор на първата и втората най-високо разположени преградни стени на рибния проход. Размерите са 0,3м на 0,3м., но тъй като не е премахнат кофража, отворите се стесняват до 0,25м. на 0,25м. Броят на басейните на рибния проход е 7, по проект са 9. След последния басейн има изграден канал от камък и бетон, свързващ рибния проход с водното течение на реката след водохващането. Връзката между канала и водното течение е със скок. Така изграденото съоръжение не отговаря на внесената в БД „корекция на проекта за рибен проход” , съгласно приложение 7-13 от ПУРБ на ИБР. По време на проверката служител на мВЕЦ „Гурково” отстрани кофражната дъска и бе извършено измерване на скоростта на водата преминаваща през отвора, след което по формула е изчислено моментното количество вода преминаващо през отвора Qмом.= 0,064 м³/s, при екологичен минимум по разрешително 0,067 м³/s. Констатирано е разминаване в размерите на савачните отвори на водохващането измерени в момента и представените по проект в БД от 04.2008г.

Направени са предписания да се отстрани кофражната дъска запушваща отвора на рибния проход, да се отстранят остатъците от кофраж на отворите на рибния проход, да се представи екзекутивна документация за изграденото съоръжение на водохващането и да се представят копия от двустранни протоколи с ЕVN за произведена електроенергия за 2013г. За констатираното нарушение и неспазване на условията на издаденото разрешително за осигуряване на необходимото екологично водно количество ще бъде образувано административно-наказателно производство и налагане на санкция по ЗВ.

 С уважение,
 инж. Лиляна Барганова
 гл.експерт в дирекция "Контрол"
 Басейнова дирекция Пловдив


 Eng. Lilyana Barganova
 Chief expert of Directorate "Control"
 East Aegean river basin directorate
 35,Yanko Sakazov Str.
 4000, Plovdiv, Bulgaria,PO 307, Central Post office
 +359 32 604 741
 +359 0887 939 237


Page last modified on 24.09.2014 21:19