Cтатус, информация и снимки от дата: 2018-09-14
Cтатус, информация и снимки от дата: 2017-08-05
Cтатус, информация и снимки от дата: 2017-02-01
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-12-23
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-07-10
 Участъкът от реката попада в Защитени зони от Натура 2000, както следва:
 ЗЗ Централен Балкан Буфер BG0001493 по директивата за опазване на видове
 и местообитания
 ЗЗ Централен Балкан Буфер BG0002128 по директивата за опазване на птици. 

 САМОТО ВОДОХВАЩАНЕ Е В НАЦИОНАЛЕН ПАРК Централен Балкан! 
 Вероятно е използвано старо водовземане, построено през Соц-а от СБА - за снабдяване с
 питейна вода на къмпинг над гр.Клисура. Обаче натоварването на реката за питейни нужди
 на къмпинг няма нищо общо с натоварването за осигуряване вода за ВЕЦ. 

 НА ТАКИВА МАЛКИ РЕКИ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДОПУСКА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЦ!
 Добрата новина е, че в реката тече някаква вода, близка до условията на разрешителното.
 Лошата новина е, че напорният водопровод в голямата си част е открит,
 като по този начин препятства
 достъпа на животни до реката, за да пият вода.

 Име ВЕЦ: МВЕЦ Неси 
 Титуляр: ЕТ Интерпрогрес - Николай Николов 
 Воден обект: р.Камениница ; (горното течение на р.Стряма) 
 Поречие: Марица 
 Населено място: гр.Клисура 
 Вец - община: Карлово 
 Вец - населено място (в близост): Клисура 
 Мощност (KW) по БД: 637 
 Кота водохващане (м): водовземане кота 1117 м ; ВЕЦ - кота 817 м 
 Координати водохващане (decimal): 42.714361,24.420499 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 14 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 15.09.2018 11:59