Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-10-09
Cтатус, информация и снимки от дата: 2012-04-15
 Реката, в участъка между водовземането и ВЕЦ Хладилника, попада в защитени
 зони от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Средни Родопи” BG0001031 - по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Добростан” BG0002073 - по директивата за опазване на птици.

 На това съоръжение авторите на сайта присъждат наградата „За Тъпота с Взлом в условията
 на рецидив”. Причината - виж в коментарите към първото посещение.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Хладилника 
 Титуляр: Алеко ЕООД 
 Воден обект: р.Давидковска 
 Поречие: Арда 
 Населено място: с. Любино 
 Вец - община: Ардино 
 Вец - населено място (в близост): с. Песнопой 
 Мощност (KW) по БД: 300 
 Кота водохващане (м): Водовземане кота 378 м ; ВЕЦ "Хладилника" ще бъде разположена на кота 359 м 
 Координати водохващане (decimal): 41.679499,25.128788 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 300 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 19:22