Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files

Информация и резултати от посещението:
 Подкрепяме протестите на ловците от ЛРД Меляне относно реконструкцията на канала на ВЕЦ Лопушна
 на Дългоделска Огоста. В новобетонирания канал непрекъснато попадат диви животни, изправени пред
 атернативата да умрат от жажда, тъй като каналът препятствва достъпа до реката.
 Преди той беше по-плитък, със земни, небетонирани откоси, което позволяваше достъп
 на дивите животни до вода за пиене.
 Обявеното намерение на собствениците на ВЕЦ Лопушна - да сложат предпазна мрежа сега,
 е още по-лошо, защото обрича животните на бавна смърт от жажда. Каналът е дълъг 5/пет/ километра
 - кое животно ще го заобиколи и да стигне до реката, при положение че пред него има течаща вода
 и откъде изобщо ще разбере, че наблизо има друта река?
 За гореописаното можете да се убедите от следния линк:
 http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/incidenti/napoitelen-kanal-kraj-montana-se-prevarna-v-smartonosen-kapan-za-divi-zhivotni.html


Page last modified on 04.10.2017 17:19