Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files

Информация и резултати от посещението:
 Посещението и при маловодие и ВЕЦ-ът не трябваше да работи въобще. Вместо това, от реката се отнема
 почти всичката вода и тя е само на локви под водохващането. Изпусканото водно количество е точно
 6 /шест/ литра в секунда, измерени с хидравличното витло на сдружението. Минималното водно количество
 е 380 литра в секунда по разрешително, което е в тежко нарушение на ЗВ, тъй като не е отчетено минималното
 средномесечно водно количество с 95% обезлеченост към точката на регулиране на оттока. Чудим се, кога най-после
 БДДР ще вземе мерки по този въпрос, но не считаме, че няма закъде да се бърза въобще?
 Законът е тежко нарушен, какво толкова?
 Рибният проход, след известен период на полуразпад, вече окончателно се е разпаднал.

 ВИДЕО:

 


Page last modified on 15.09.2018 11:33