Cтатус, информация и снимки от дата: 2021-07-31-3
Cтатус, информация и снимки от дата: 2017-10-05
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-08-13-2
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-08-13-1
 Реката, в участъка и на трите водовземни съоръжения, присъединени към каскадата "Доспат-Въча", попада в защитени зони
 от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Западни Родопи” BG0001030 - по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Триград-Мурсалица” BG0002113 - по директивата за опазване на птици.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Девин 
 Титуляр: НЕК ЕАД 
 Воден обект: Тиградска река ; Мугленска река ; Буйновска река 
 Поречие: Марица 
 Населено място: Девин 
 Вец - община: Девин 
 Вец - населено място (в близост): Гьоврен, Ягодина 
 Мощност (KW) по БД:  
 Кота водохващане (м):  
 Координати водохващане (decimal): 41.666037,24.367840 ; 41.669277,24.366030 ; 41.661452,24.341887 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек):  
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 2 files424K03.08.2021 16:01
KASKADA_DEVIN_VACHA.jpg 90K14.08.2016 21:31image/jpeg
ZDOI - 1.pdf 334K03.08.2021 16:01application/pdf


Page last modified on 02.08.2021 18:02