Studenata 1 Studenata 2 Studenata 3 Studenata 4 Studenata 5 Studenata 6 Studenata 7 Studenata 8 Studenata 9 Studenata 10 Toplata 1 Toplata 2 Toplata 3 Toplata 4 Toplata 5 Toplata 6

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 16 files2.7M12.03.2020 22:41
Studenata_1.jpg 110K11.03.2020 20:20image/jpeg
Studenata_2.jpg 123K11.03.2020 20:20image/jpeg
Studenata_3.jpg 116K11.03.2020 20:20image/jpeg
Studenata_4.jpg 123K11.03.2020 20:20image/jpeg
Studenata_5.jpg 107K11.03.2020 20:21image/jpeg
Studenata_6.jpg 91K11.03.2020 20:21image/jpeg
Studenata_7.jpg 244K12.03.2020 22:39image/jpeg
Studenata_8.jpg 248K12.03.2020 22:40image/jpeg
Studenata_9.jpg 235K12.03.2020 22:40image/jpeg
Studenata_10.jpg 224K12.03.2020 22:41image/jpeg
Toplata_1.jpg 137K11.03.2020 20:19image/jpeg
Toplata_2.jpg 101K11.03.2020 20:20image/jpeg
Toplata_3.jpg 122K11.03.2020 20:20image/jpeg
Toplata_4.jpg 113K11.03.2020 20:20image/jpeg
Toplata_5.jpg 432K12.03.2020 14:18image/jpeg
Toplata_6.jpg 273K12.03.2020 14:18image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Резултатът е крайно изненадващ, защото и при обилно снеготопене под  водохващането на
 Топлата река не се изпуска ни капка вода, а на Студената река се изпускат около пет литра на час. 
 Разбира се, миграцията на риби е напълно блокирана, но това е дребен,
 маловажен проблем на фона на останалото.
 Също така се подразбира, че самите рибни проходи са уникално глупави, но
 това не е новост на територията на БДИБР, а напротив.
 Снимките показват и двете водохващания - на Топлата река и на Студената.

 Видео Топлата 1:

 

 Видео Топлата 2:

 

 Видео Топлата 3:

 

 Видео Топлата 4:

 

 Видео Студената 1:

 

 Видео Студената 2:

 


Page last modified on 12.03.2020 22:27