40141984 320192291892292 6646072062148345856 n 40143925 676752019370242 1989782232826380288 n 40145523 254822535363287 661229701485821952 n 40243153 869984599865693 6418041382136446976 n 40258820 2016081378412846 3228055668296515584 n 40281812 1618777038420842 2922001615953068032 n

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 6 files1.1M15.09.2018 20:55
40141984_320192291892292_6646072062148345856_n.jpg 180K15.09.2018 20:55image/jpeg
40143925_676752019370242_1989782232826380288_n.jpg 190K15.09.2018 20:55image/jpeg
40145523_254822535363287_661229701485821952_n.jpg 188K15.09.2018 20:55image/jpeg
40243153_869984599865693_6418041382136446976_n.jpg 193K15.09.2018 20:55image/jpeg
40258820_2016081378412846_3228055668296515584_n.jpg 179K15.09.2018 20:55image/jpeg
40281812_1618777038420842_2922001615953068032_n.jpg 171K15.09.2018 20:55image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Cтава дума за водохващане на Санданска Бистрица на територията на НП Пирин, над Попина лъка.
 На водохващането, което е за производство на електроенергия, при положение че водовземане в НП
 за такова производство е забранено от ЗВ, са извършени нови строителни дейности за неподходящ рибен
 проход от басейнов тип, който няма да върши никаква работа, при положение че, съгласно ЗЗТ, на
 територията на НП Пирин не е разрешено никакво строителство по реките, освен на водохващания за питейни
  нужди, каквото разглежданото водохващане не е. 
 По-лошото е, че на дънен праг на реката, на около 30-40 метра под водохващането, са извършени други
 строителни дейности, които са абсолютно безсмислени, тъй като прагът е прекалено нисък и би бил 
 прескачан от рибите без проблем. 

 Тук е важно да отбележим следното:
 1.	Доколкото знаем, тия рибни проходи на десетина водохващания за каскадата Санданска Бистрица са разпоредени
 от МОСВ и по-специално от НСЗП. Това очевидно е в нарушение на законодателството, защото самите водохващания
 трябва да се закрият, за да се спази законът. Действията по отнемане и отклоняване на води за производство на
 електроенергия в национален парк са забранени от ЗВ - чл.118ж, ал.1, т.4 във връзка с чл.119а, ал.1, т.5, във връзка с чл.44, ал.2. 
 2.	Разпореденото от БДЗБР минимално водно количество масово е в тежко нарушение на ЗВ - в рамките на само 6-7% от
 средномногогодишното водно количество, без въобще да е отчетено минималното средномесечно с 95% обезпеченост,
 както се изисква от ЗВ. Тоест БДЗБР сама е нарушила закона, което не е никаква изненада за никого.
 3.	Извършеното строителство на по-долния дънен праг е изключително незаконно и напълно безмислено.
 За да се разбере смисълът от него, трябва да се познава в дълбочина начинът на мислене на хидротехническата мисъл у нас,
 а така също и на Асоциация Хидроенергия, което за нас отдавна вече не е проблем. И смисълът е - да се вкара нищожното
 изпускано количество вода на едно място, та да заприлича на нещо като полурека, за да може БДЗБР и НСЗП да продължат да вярват,
 че в реката има живот, който да иска да мигрира. Иначе коритото на реката щеше да е само на локви при маловодие и нищожния "екологичен" отток. 

 Мястото е на водохващане №2 там, където пътеката от Синаница пресича Сърчалийца, с координати 41.696833, 23.393000
 Обръщаме внимание на всички, че дори малките ВЕЦ, които преди нарушаваха закона зловещо, неизпускайки капка вода,
 като ВЕЦ Равна и мВЕЦ Неси, вече не работят при маловодие, а в НП Пирин, при наличието на ендемичен вид пъстърва -
 Salmo Macedonicus, нарушенията продължават ли продължават. При маловодие ВЕЦ-овете не трябва да отнемат вода и да работят въобще!

 Поначало басейновият тип РП не вършат работа у нас, а в случая е било крайно удачно да се използва РП от природосъобразен тип,
 тъй като баражът е много нисък - не повече от един метър. Тогава най-подходящо е да се използва дънна рампа, в комбинация или
 не с басейни за почивка! Тя дори щеше да е по-евтина бе, уважаеми от Асоциацията, обаче за целта се изисква проява на известен,
 какъвто и да било разум от страна на ходротехническата мисъл у нас.  
 Най-ужасното е, че, вместо да строи върху прага под водохващането и да се нарушава ЗЗТ, е било супер свръх лесно да се изкърти част
 от самия праг, като се оформят едно или две вирчета под и над него. 


Page last modified on 15.09.2018 20:55