IMG 1760 IMG 1762 IMG 1764 IMG 1766 IMG 1767 IMG 1768 IMG 1770 IMG 1771 IMG 1773 IMG 1774 IMG 1776 IMG 1778 IMG 1779 IMG 1781 IMG 1783 IMG 1785 IMG 1786

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 17 files136M14.04.2017 11:33
IMG_1760.jpg 7.6M14.04.2017 11:30image/jpeg
IMG_1762.jpg 8.2M14.04.2017 11:30image/jpeg
IMG_1764.jpg 8.8M14.04.2017 11:30image/jpeg
IMG_1766.jpg 9.0M14.04.2017 11:30image/jpeg
IMG_1767.jpg 8.3M14.04.2017 11:30image/jpeg
IMG_1768.jpg 8.1M14.04.2017 11:30image/jpeg
IMG_1770.jpg 8.3M14.04.2017 11:30image/jpeg
IMG_1771.jpg 7.6M14.04.2017 11:30image/jpeg
IMG_1773.jpg 9.1M14.04.2017 11:31image/jpeg
IMG_1774.jpg 8.6M14.04.2017 11:31image/jpeg
IMG_1776.jpg 7.2M14.04.2017 11:31image/jpeg
IMG_1778.jpg 5.8M14.04.2017 11:31image/jpeg
IMG_1779.jpg 7.6M14.04.2017 11:31image/jpeg
IMG_1781.jpg 9.4M14.04.2017 11:32image/jpeg
IMG_1783.jpg 7.3M14.04.2017 11:32image/jpeg
IMG_1785.jpg 7.3M14.04.2017 11:32image/jpeg
IMG_1786.jpg 7.5M14.04.2017 11:33image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Посещението е в края на пролетното топене на снеговете - нормални за сезона води към мястото на всяко водовземане. 
 Всички водохващания крадат всичката вода от реките. Освен обявените от НЕК водохващания, които имат номера,
 има още много, които са на пресъхнали малки дерета. Те са готови да хванат всяка капка вода, която би се
 появила след дъждове и снеготопене. Река Яденица е тотално обезводнена.
 Част от водохващанията са задръстени с наносни отложения. Само водохващане №15 е с вдигнат савак -
 вероятно за да се изчисти тинята и после савакът не е могъл да се върне до долу. В останалите случаи
 прицърцорват по пет капки вода на час, заради недобро уплътнение на саваците, което е непростимо
 хабене на хидроенергиен потенциал и трябва да се вземат незабавни мерки.

 ВИДЕО:

 Водохващане №14
 

 Безименно:
 

 №9
 

 №15 - отворено
 

 №16
 

 №18
 

 №18'
 

 

 №5
 

 №4
 


Page last modified on 14.04.2017 11:34